V měsíci prosinci – 5.12. – využijeme část bodů z programu Recyklohraní k objednání výjezdního programu Recyklace hrou. Naši školu navštíví lektor, za jehož dohledu si žáci připomenou zábavnou formou základy správného třídění a recyklace odpadu.