Pátek 27. dubna bude pro žáky druhého stupně dnem tematické výuky –  Karel Čapek a jeho dílo. Žáci budou pracovat v jednotlivých dílnách zaměřených na četbu, kritické myšlení, kreativní přístup a dramatizaci. Vyzkouší si tvorbu cestopisných map, prodiskutují nebezpečí totalitních režimů.