Dne 22. listopadu se vydáme do znojemského divadla na divadelní představení „Přízraky ulice“. Je zaměřeno na prevenci rizikového chování (užívání návykových látek).