Tvořivé dílny

Tvořivé dílny

Ve čtvrtek 16. listopadu žáci druhého stupně usedli do lavic tak jako jindy, na lavicích však neměli nachystány učebnice a sešity, ale lepidla, štětce, chvojí…. Žáci se v sobě pokusili najít uměleckého ducha a pod vedením paní učitelek tvořili vánočn...