V pátek 6. dubna uklízí celá škola Lubnici a její okolí. Přidejte se k nám, sraz bude v 8:15 před budovou základní školy. Před akcí si na posilněnou opečeme špekáčky.