V úterý 31. října se pro žáky 6. ročníku uskuteční adaptační program s názvem „Na jedné lodi“, který má podporovat přátelskou atmosféru u nově vzniklého třídního kolektivu. Program povedou lektorky Střediska výchovné péče Střed Moravské Budějovice.