Letošní výuka plavání proběhla za finanční podpory MŠMT z programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“.