23. 3. 2018 jsme se zúčastnili „Noci s Andersenem“.