Domácí úkoly z matematiky budou žákům zadávány vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Domácí úkoly z českého jazyka budou žákům zadávány vždy v úterý a ve středu.

Připomínám žákům povinnost ústně prezentovat nejméně jednu přečtenou knihu za pololetí! Téměř polovina žáků tuto povinnost prozatím nesplnila!

M- příklady v domácím sešitě