Třídní učitelka: Mgr. Halouzková Šárka

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly si zapisují žáci do úkolníčků. Některé děti úkolníčky zapomínají. Dbejte prosím na to, aby děti úkolníčky pro zápis úkolů měly.   opakovat  celou násobilku opakovat řadu vyjmenovaných slov po B, L, M, Z i slova příbuzná &n...
Oznámení

Oznámení

Plán akcí na červen: 1. 6. Den dětí- výlet na Cornštejn. Odjezd ráno linkovým autobusem 7:22 hod., návrat do 13 hod. (děti z Korolup mohou vystoupit přímo po cestě zpět- pokud donesou lísteček od rodičů). Děti si vezmou: svačinu, pití, pláštěnku, pen...