I v letošním školním roce jsme se zapojili do Noci s Andersenem.