Etiketa- výchovný program

Etiketa- výchovný program

Ve čtvrtek 15. března proběhl na naší škole výukový program s názvem ETIKETA, který nás seznámil se zásadami slušného chování a vystupování.
Knihovna v Jemnici

Knihovna v Jemnici

V měsíci únoru jsme se vypravili na návštěvu knihovny v Jemnici, kde si pro nás paní knihovnice připravily zajímavé čtení a činnosti zaměřené na pohádková strašidla.
NÁVŠTĚVA LUBNICKÉHO BETLÉMA

NÁVŠTĚVA LUBNICKÉHO BETLÉMA

Po Vánocích jsme se vypravili s žáky 1. stupně do kostela v Lubnici, kde jsme si prohlédli zdejší krásný betlém a zazpívali koledy.
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE

Děti 2. ročníku nacvičily taneček coby čertíci a andělé pro své rodiče na vánoční besídku.
TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

Vánoce jsme oslavili ve třídě zpíváním koled, povídáním u čaje a cukroví, rozbalováním dárečků u stromečku a procházkou ke krmelci.
Recyklohraní

Recyklohraní

Dne 5. 12. proběhla zábavnou formou přednáška o třídění odpadů a jeho následném využití.
Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

30.10. jsme pro žáky 2. a 3. ročníku připravili preventivní program zaměřený na zdravý životní styl. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o zdravých a nezdravých potravinách a formou her si dosažené znalosti procvičily.  ...
Výlet do Pelhřimova

Výlet do Pelhřimova

24. 10. jsme si užili krásný výlet do Pelhřimova, kde jsme navštívili muzeum kuriozit, výstavu "Zlaté české ručičky", peklo a muzeum strašidel. Našli jsme si také chvilku pohrát si na dětském hřišti.
ABRAKA MUZIKA

ABRAKA MUZIKA

Žáci shlédli v pátek 13. 10. vystoupení didaktického hudebního divadla Abraka muzika, jehož program byl zaměřený na mezilidské vztahy.
Den CO

Den CO

Dne 9. 10. proběhl na naší škole den CIVILNÍ OBRANY, kde si žáci nacvičili po vyhlášení poplachu evakuaci školy, následně se učili  poskytnout první pomoc a byli proškoleni v chování v krizových situacích a při mimořádných událostech. ...
Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR

Dne 4. 10. navštívil žáky npor. Mgr. Dušan Podsklan s poutavou přednáškou týkající se bezpečnosti dětí, základních pravidel silničního provozu a prevencí úrazů.