Plán akcí na listopad:

1.11. – Den CO

7.11. – vzdělávací program HOUBOLOG – – 30 Kč

12.11. – bruslení v Mor. Budějovicích – přihlášky u vychovatelky v družině

27.11 . vánoční jarmark – 16.00 hod.

třídní schůzky –     17.00 hod