Nadále probíhá ve 2. třídě tandemová výuka s paní Mgr. Danou Doležalovou. tentokrát byla zaměřena na čtení s porozuměním.