27. 9. 2018 – výchovný program „Člověk je tvor společenský“.