12. 9. 2018 – zámek a muzeum v Polici, bližší informace mají žáci v žákovských knížkách

14. 9. 2018 – beseda s policisty, „Bezpečně do školy“, 2. vyučovací hodinu

27. 9. 2018 – „Člověk je tvor společenský“, výchovný program, budeme vybírat 70 Kč