1.11. – Den CO

12.11. – vzdělávací program HOUBOLOG

12.11. – bruslení v Moravských Budějovicích od 13.00 – 14.00

27.11. – slavnostní předávání „SLABIKÁŘE“ – 15.30, učebna 1. ročníku
vánoční jarmark – 16.00, tělocvična
třídní schůzky – 17.00