Akce v září 2018

12. 9. 2018 - zámek a muzeum v Polici, bližší informace mají žáci v žákovských knížkách 14. 9. 2018 - beseda s policisty, "Bezpečně do školy", 2. vyučovací hodinu 27. 9. 2018 - "Člověk je tvor společenský", výchovný program, budeme vybírat 70 Kč...

Sběr druhotných surovin

Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích,… víčka od PET lahví – v sáčcích hliník – pouze plechovky od nápojů, krabičky od paštik – sešlápnuté, v sáčcích,… Vše PODEPSAT a napsat  TŘÍDU....