I v pracovních činnostech skládáme  písmena z plastových víček