Slavili jsme Den učitelů

Ve čtvrtek 28. března 2019 jsme ve škole oslavili Den učitelů. Datum není náhodné. Osmadvacátého března se totiž narodil Jan Amos Komenský, kterému se přezdívá Učitel národů. Jeho pedagogické názory, které prezentoval v 17. stol., jsou totiž platné dodnes.

Deváťáci si pro nás hned první hodinu připravili zajímavou prezentaci o Komenském, kterou završili kvízem. Žáky odpovídání na otázky, které byly zaměřeny na školní jídelnu, šatnu, sborovnu,…, velice bavilo. Poté už se žáci devátého ročníku „rozprchli“ po třídách, aby si alespoň na okamžik vyzkoušeli, jaké to je býti učitelem.