Školní kolo recitační soutěže – II. stupeň

V pátek 26. dubna se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků II. st., ve kterém nám zarecitovali vítězové třídních kol. Všichni recitátoři a recitátorky byli velmi šikovní a porota měla nelehkou úlohu vybrat ty nejlepší z nich. Všichni zúčastnění si zaslouží náš obdiv za svou odvahu a krásný přednes.