Školní kolo recitační soutěže – I. stupeň

V pátek 29.3. se konalo školní kolo recitační soutěže žáků I. st. Všem výhercům blahopřejeme. ostatním soutěžícím děkujeme za odvahu a krásný přednes.