Projekt „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“

V týdnu od 27. května 2019 do 31. května 2019 se ve školách v Lubnici, Šumné a ve Vranově nad Dyjí uskutečnila v rámci tohoto projektu výuka v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni opět do skupin, celý týden si prohlubovali slovní zásobu a gramatiku. Věnovali se netradičním sportům, zhlédli divadelní představení, o kterém diskutovali v anglickém jazyce, dále navštívili zámek v Uherčicích, kde proběhla prohlídka s anglickým komentářem a následoval kvíz a rozbor turistických brožur. Ve Vranově nad Dyjí si prohlédli nově opravenou hráz Vranovské přehrady, poté si doplnili znalosti z encyklopedií, internetu a opět následoval kvíz o Vranově. Dva dny se žáci věnovali netradičním sportům, některé si v závěru pátečního dopoledne vyzkoušeli. Výuku předmětů zajistili čtyři rodilí mluvčí (z Británie, Nizozemí, USA, Rakouska) z jazykových škol v Brně za spolupráce pedagogů českých škol a školy v Rakousku.