Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

  Metodikem školní prevence na naší škole je paní Mgr. Bendová Petra. Tel. : 601392213.  
Připomínky a stížnosti

Připomínky a stížnosti

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení. Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, se sepíše zápis, který stěžovatel podepíše. Lhůty p...