Úkoly školské rady

Úkoly školské rady

Úkoly školské rady  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích  programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků po...
Jednací řád

Jednací řád

Článek 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Článek 2 Školská rada se schází ke svým schůzím podle po...
Členové

Členové

Seznam členů školské rady za pedagogický sbor: Irena Smetanová, Jitka Navrátilová za zákonné zástupce: Kamila Jandová Miroslava Tobolková za zřizovatele: Jana Gritschová Jindřiška Jedličková ...