Zápis ze zasedání školního parlamentu ze dne 8. září 2017

Parlament se sešel na své první schůzce.

Členové parlamentu – Vít Bojanovský, Natálie Kubíková, Kristýna Jírová, Ladislav Karásek – byli seznámeni s cíli, stanovami, právy a povinnostmi školního parlamentu.

Zástupcem parlamentu byla zvolena Natálie Kubíková.

 Členové parlamentu si stanovili za úkol oslovit spolužáky pro následující funkce – fotograf, informátor o školních akcích, moderátor školního rozhlasu. Společně s ostatními se zamyslí, jaké vybavení by si přáli na chodbu pro volnou zábavu během přestávek a jakým způsobem připravovat projektové přestávky pro první a druhý stupeň.

 

 

 

 

Příští zasedání školního parlamentu proběhne v pátek 6. října o velké přestávce v ředitelně školy.