Zápis ze schůzky školního parlamentu ze dne 5. ledna  2018

 

 

Program:

 

  1. Zhodnocení školních akcí v uplynulém měsíci – nejvíce se žákům líbilo setkání se zahraničními studenty a vánoční besídka.

 

  1. Plánované akce:
  2. 1. – bruslení na zimním stadionu, odjezd od školy v 11:15
  3. 1. – divadelní představení ve Znojmě

Nj s rodilým mluvčím

Aj s rodilým mluvčím

 

  1. Dotazy a připomínky – chování na autobusové zastávce, které se zlepšilo

– zlepšit aktivitu při projektových přestávkách

        

 

 

        

 

Příští zasedání školního parlamentu je ve čtvrtek 1. února  o velké přestávce v ředitelně školy.