Zápis ze schůzky školního parlamentu ze dne 3. listopadu 2017

Program:

  1. 1. Zhodnocení školních akcí v měsíci říjnu.

 

  1. Kontrola plnění úkolů:

Fotograf – Nela Kyprá, Aneta Tobolková

Tvorba plakátů – Michaela Matulová, Petra Sirotková

Vybavení na chodbu – stolní hokej, sedací souprava

 

  1. Dotazy a připomínky:

Žáci 6. ročníku si přáli hru Černý Petr, konvičku na zalévání květin a lopatku s košťátkem – vše dostali.

 

  1. Plánované akce:

3.11. – Pernštejni – Vikingové

8.11. – Exkurze Moravské Budějovice – 9. ročník

21.11. – Preventivní program – Čas dluhů – druhá část – 9. a 8. ročník

23.11. – Třídní schůzky + Jarmark od 16:30

29.11. – Brno – Hvězdárna a planetárium

Aj s rodilým mluvčím

Nj s rodilým mluvčím

 

Příští zasedání školního parlamentu je v pátek 1. prosince o velké přestávce v ředitelně školy.