Zápis ze schůzky školního parlamentu ze dne 2. března  2018

 

 

Program:

 

  1. Zhodnocení školních akcí v uplynulém měsíci.

 

  1. Úkoly z minulého zasedání:

– noví členové školního parlamentu

– školní rozhlas – Ondřej Kněžíček

 

  1. Dotazy a připomínky:

– automat na pití a jídlo, noc s Andersenem

 

  1. Plánované akce:
  2. 3. – bruslení na zimním stadionu
  3. 3. – etiketa
  4. 3. – recitační soutěž 2. st.
  5. 3. – Jeden svět – Znojmo
  6. 3. – projektový den Den učitelů
  7. 4. – divadelní představení ve Znojmě

Nj s rodilým mluvčím

Aj s rodilým mluvčím

 

 

        

 

Příští zasedání školního parlamentu je v pátek 6. dubna o velké přestávce v ředitelně školy.