Kroužky v letošním školním roce 2017/2018

Hra na flétnu                                     Radka Lujcová

Mažoretky                                         Radka Lujcová

Výtvarný kroužek                              Petra Frýbová

 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka           Vladimíra Palasová

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky                  Štěpán Koubík

 

Florbal                                                                     Pavel Viskot

Fotbal                                                                      Štěpán Koubík