„Kamarádi online“

Dne 27. března se žáci 1. stupně zúčastnili preventivní besedy na téma „Kamarádi online“. Pan Ludvík Hanák pohovořil o nebezpečí na internetu. Dále s žáky řešil závislost na internetu a médiích, nakupování přes internet apod. V neposlední řadě upozornil na nebezpečí kyberšikany.