Informace pro rodiče prvňáčků

Průvodce prvními dny ve škole (2019/2020)

Vážení rodiče,
vítáme Vás na stránkách naší školy, kde jsme si pro Vás připravili malého průvodce začátkem školního roku Vašeho prvňáčka.
Přinášíme přehled základních informací a drobných rad, které by Vám přípravy měly usnadnit.
Naším přáním je, aby tato změna byla pro Vaše dítě co nejpřirozenější.
Budeme velmi rádi, když budete nejen svoje dítě, ale i dění ve škole podporovat.

Organizace prvního školního dne

Zahájení školního roku 2. 9. 2019
Přijďte se svým prvňáčkem poprvé do školy s dobrou náladou mezi 7.15 – 7.25 hod.
V 7.25 hod zažije své první opravdické školní zvonění. Povzbuďte ho, vyberte s ním místo v lavici, které mu nejvíce vyhovuje, prožijte s ním ten neopakovatelný okamžik. Přineste si i aktovku s podepsanými pomůckami, pomůžete je dětem uložit na určené místo.
Program:
7.25 hod.
slavnostní uvítání
7.45 hod.
uvítání prvňáčků ve třídě
8.00 hod.
konzultace s třídní učitelkou
8.30 – 9.00 hod.
ukončení prvního školního dne
Výuka během roku
denně od 7.25 – 10.50 hod

Školní jídelna
Škola zabezpečuje vlastní stravování.
Na oběd odchází děti ihned po vyučování v 10.50 hod.

Školní družina
Přihlášky do ŠD dostanete od třídní učitelky první školní den.
Průkazky pro dojíždějící žáky si můžete nechat potvrdit v ředitelně školy v týdnu od 26.8. – 30.8. dopoledne nebo první školní den.

RODIČOVSKÝ TUCET
1. Každý den zkontroluji svému prvňáčkovi školní aktovku a budu tak činit s jeho účastí.
2. Denně zkontroluji penál a ořežeme více tužek do zásoby.
3. Při přípravě školních potřeb svému prvňáčkovi pomáhám, společně připravíme aktovku na druhý den.
4. Obstarám všechny požadované pomůcky, abych umožnil svému dítěti kvalitní školní práci.
5. Dohlédnu na pravidelnou školní přípravu svého prvňáčka, kterou mu rozdělím na kratší časové úseky.
6. Pro každou domácí přípravu bude mít moje dítě klidnou a příjemnou atmosféru, aby se mohlo dobře soustředit.
7. Podpořím své dítě tak, aby jakýkoliv úkol zvládlo dobře, a vždy ho pochválím.
8. Každý úkol dítěti podepíšu. Můj podpis neznamená záruku správnosti úkolu, ale dává najevo, že úkol byl vypracován pod mým dohledem.
9. Snažím se najít si každý den čas k tomu, abych si se svým dítětem popovídal o tom, co den přinesl, jak se mu dařilo, jaký má na různé věci názor.
10. Budu podporovat účast našeho školáčka na kulturních akcích, které zprostředkuje škola, protože vím, že tímto způsobem je rozvíjeno jeho vnímání. O zážitcích si s ním povyprávím.
11. Vím, že v zájmu mého dítěte je, abych ho omluvil v případě jeho onemocnění třídní učitelce co nejdříve (nejpozději do 48 hodin). Jedině tímto opatřením, založeném na informovanosti školy i rodičů, je možné moje dítě ochránit, nebo předejít případnému záškoláctví. Pokaždé když moje dítě onemocní, přijdu za třídní učitelkou, která doporučí domácí práci s prvňáčkem tak, aby se zabránilo příliš velkému zameškání učiva.
12. Podporuji dění ve škole podle svých možností, mohu se účastnit akcí, které
škola pořádá. Uvědomuji si, že kritikou školy či učitele před dítětem situaci
nevyřeším, raději zajdu do školy a vše vyřeším s třídní učitelkou sám.

PRVŇÁČKOVSKÁ ABECEDA
Automaticky si po sobě uklidím věci na místo, kam patří.
Běžně dokážu říci jméno a příjmení své, svých rodičů i sourozenců.
Cvičební úbor si umím před tělocvikem obléci tak rychle, aby na mě nemusel nikdo čekat. Zavázat si boty už umím dávno.
Dovedu také malovat vodovými barvami, kreslit pastelkami i tužkou.
Elementární tvary a barvy hravě rozlišuji. Umím si o přestávce rozbalit svačinku a vím, že si po ní mám umýt ruce. A že se myjí ruce i před jídlem, to už se mi ani nemusí připomínat.
Geniálně ovládám stříhání svými nůžkami.
Hovořím s rodiči o všem, co se ve škole dělo. Umím také pozorně poslouchat, když mi paní učitelka nebo rodiče vypráví, aby mi nic neuniklo.
I ukládání všech potřebných věcí do aktovky na druhý den do školy zvládám na jedničku.