Hvězdárna Třebíč – projektový den mimo školu

5.2. 2019 byl pro žáky 1-2. třídy zorganizován projekt mimo školu ve hvězdárně v Třebíči. pro žáky byly připravené dva programy: Co vidíme na obloze a Sluneční soustava. Jelikož nám přálo počasí, děti dalekohledem pozorovali Slunce, pohádkami byli seznámeni , co všechno mohou vidět ještě na obloze. Dále se dozvěděli nové věci o Sluneční soustavě. Na závěr si pomocí hlasovacího zařízení zopakovali nabyté vědomosti. projekt se dětem velice líbil. Získané vědomosti s radostí předávali starším spolužákům.