2. setkání v lubnické miniškoličce

Ve středu 20.2.2019 se uskutečnilo druhé setkání předškoláčků, které bylo zaměřeno na matematickou gramotnost. S radostí a s chutí poznávali číslice, činnostně si procvičili  vidění počtu věcí do 5.Pomocí motorického čtení poznávali a četli geometrické tvary. Nechybělo krokování a jízda autobusem. Za svou práci byli odměněni malým dárečkem.