1. setkání předškoláků

Ve středu 23.1. se uskutečnilo první setkání v Lubnické miniškoličce, která byla zaměřena na čtenářskou gramotnost.Předškoláčci plnili všechny úkoly s radostí a velkým zaujetím.